Oferta

KIEROWANIE BUDOWĄ

Pełnienie funkcji kierownika budowy.

Pełnienie funkcji kierownika budowy, reprezentacja inwestora w zakresie współpracy z firmami wykonawczymi, oraz zarządzanie i nadzór techniczny nad wykonywanymi pracami  w ramach prowadzonej inwestycji.

 

NADZÓR BUDOWLANY

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego.

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej we wszystkich branżach budowlanych i instalacyjnych, reprezentowanie inwestora w czasie inwestycji, kontrola zgodności realizacji budowy z założeniami projektowymi, potwierdzanie faktycznie wykonanych robót a także kontrolowanie rozliczeń budowy.

 

ZASTĘPSTWO INWESTYCYJNE

Pełnienie funkcji inwestora zastępczego. Pełnienie funkcji inwestora zastępczego, reprezentowanie inwestora w obszarze kompleksowego przygotowania i obsługi inwestycji. Do usług należy weryfikacja założeń projektowych, optymalizacja projektu, zorganizowanie przetargu (czyli konkursu ofert) na generalne wykonawstwo budowy, uzyskanie pozwolenia na budowę, nadzór inwestorski w trakcie realizacji prac budowlanych, rozliczenie finansowe budowy, zorganizowanie odbioru końcowego i uzyskanie w imieniu inwestora pozwolenia na użytkowanie wybudowanego obiektu.

 

PRZEGLĄDY

Wykonanie przeglądów okresowych
obiektów budowlanych.

Wykonanie usługi w zakresie prawa budowlanego obejmujące okresową półroczną , roczną i pięcioletnią kontrolę obiektów budowlanych.

 

INWENTARYZACJE

Wykonanie lub aktualizacja wszelkich dokumentów
dotyczących istniejącego obiektu budowlanego.

Wykonanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej w postaci elektronicznej lub papierowej w celu poznania dokładnych parametrów użytkowych budynku. Standardowo usługa inwentaryzacji obejmuje sporządzenie rysunków architektoniczno-budowlanych, opisu technicznego oraz dokumentacji fotograficznej.

 

KOSZTORYSOWANIE

Sporządzanie kosztorysów.

Sporzadzanie kosztorysów:
- tzw. ślepych
- ofertowych
- inwestorskich
- powykonawczych

 

CERTYFIKATY ENERGETYCZNE

Sporządzanie świadectwa
charakterystyki energetycznej budynku.

 

ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE

Wykonywanie prac
budowlanych i remontowych.

Kompleksowa budowa domów jednorodzinnych w stanie surowym, deweloperskim lub pod klucz. Wykonywanie prac ogólnobudowlanych i remontowych dotyczących budownictwa ogólnego wraz z pracami wykończeniowymi, instalacjami wod-kan, centralnego ogrzewania i instalacjami elektrycznymi.